طبق متن آمده در سایت کارگزاران تجارت الکترونیک ایران: بزرگترین هدف ما مهیا کردن بستری برای رشد و توسعه کسب و کار شما با استفاده از روش های تجارت الکترونیک است تا با کمترین هزینه ممکن به حداکثر بهره برداری برسید.