در زیر نقل قولی از بخش وب سایت کارگزاران تجارت الکترونیک ایران را می خوانید:

امروزه با پیش رفت سریع تکنولوژی و ساخت وسایل متنوع ارتباطی همچون موبایل هوشمند، تبلت، فبلت، تلویزیون هوشمند و ...، طراحی وب سایت به نحوی که در همه وسایل ارتباطی به خوبی دیده شود ضروری است.