تگ آدرس برای تعریف کردن نویسنده یا ناشر یک سند یا مقاله یا خبر در صفحات وب استفاده می شود. در این مثال جملاتی را که می خوانید با استفاده از این تگ به آرمین رحیمیان نسبت داده ایم.

ترجمه و تألیف توسط آرمین رحیمیان
اطلاعات بیشتر در:
ecb.ir
info@ecb.ir
کارگزاران تجارت الکترونیک ایران، تهران، ایران